Reģistrējieties tūlīt kā klients un saņemiet 12% atlaidi visiem produktiem!

Daudzums:

  Gēls cepeškrāsns tīrīšanai nesatur abrazīvas sastāvdaļas. Gēlu pietiek uzklāt uz cepeškrāsns sienām uz 30 minūtēm.

   

  Pa šo laiku tas atmiekšķēs pielipušās ēdiena paliekas un tauku piesārņojumu, ko Jūs viegli nomazgāsiet. Netīrumi nav jānoskrāpē! Lieliski tīra visa vieda cepeškrāsnis. Biezais gēls lieliski uzklājas uz jebkuras virsmas.

  Gāzes un elektrisko cepeškrāšņu emaljētām virsmām. Cepešpannām un cepeškrāsns restēm, bārbekjū un tosteriem.

  Sastāvdaļas nosaukums

  CAS #

  Vispārpieņemtais nosaukums / funkcija

  Water

  7732-18-5

  Ūdens

  Sodium Hydroxide

  1310-73-2

  Sārmainības aktīvā viela

  Sodium Tallowate

  8052-48-0

  Ziepes (anjonu virsmaktīvā viela)

  Xanthan Gum

  11138-66-2

  Biezinātājs

  Magnesium Sulfate Heptahydrate

  10034-99-8

  Matricas modifikators

  C10-16 Ethoxylated Alcohol, 7 EO

  68002-97-1

  Nejonu virsmaktīvā viela

   

  UZMANĪBU! Izraisa nopietnus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgi ietekmē ūdens organismus, izraisot ilgstošas sekas. Uzglabāt aizvērtu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izmantot aizsargcimdus un sejas aizsarglīdzekli. Neieelpot izgarojumus. NOKĻŪSTOT UZ ĀDAS (vai matiem): Nekavējoties noģērbt aplietās drēbes. Noskalot ādu ar ūdeni. NOKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi dažas minūtes skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir un tās var viegli izņemt. Turpināt skalošanu. NORIJOT: muti izskalot ar ūdeni. NEizraisīt vemšanu. Nekavējoties vārsties SAINDĒŠANĀS CENTRĀ vai pie ārsta.