BUJ par ziedojumiem tiešsaistē NUTRILITE „Power of five”1 kampaņai

Es vēlētos ziedot NUTRILITE „Little Bits”. Kam tieši es ziedoju?

Jūsu ziedojumu saņems organizācija „CARE”. Tā saņemšanu nodrošinās interneta ziedošanas kompānija “Ammado” (atrodas Cūgā, Šveicē). Ziedotie “Little Bits” līdz 2016. gadam ar dažādu programmu palīdzību tiks nogādāti bērniem, kas cieš no nepietiekama uztura 15 pasaules valstīs.

Kāpēc ziedojumu organizēšanai piesaistīta trešā puse – kompānija „Ammado”?

Kompānija „Ammado” ir piesaistīta, jo tā var atbalstīt organizāciju „CARE” ziedojumu vākšanā visos pasaules tirgos, pat tādās valstīs, kur nav labdarības organizācijas pārstāvniecības.

Kurš „CARE” birojs saņem ziedojumu?

Ja labdarības organizācijai „Care” ir pārstāvniecība Jūsu valstī, tad ziedojums vispirms nonāk konkrētajā birojā, bet pēc tam tiek nosūtīts tālākai nodošanai „Care” birojam ASV. Pārējos gadījumos ziedojums tiešā sūtījumā tiek nogādāts Amway partnerim – „Care” ASV birojam.

Vai šajā saitē drīkst ziedot ikviens vai arī tikai Amway darbinieki un ABOs?

Šis links nav orientēts un ierobežots tikai atsevišķām cilvēku grupām – ikviens var palīdzēt sarūpēt pietiekamu uzturu bērniem, kuriem tas trūkst.

Kādu samaksu ieturēs kompānija „Ammado”?

Ammado ieturēs samaksu 5% apmērā. Atsevišķos gadījumos var tikt ieturēta papildu samaksa par kredītkartes lietošanu.

Vai es par savu ziedojumu saņemšu nodokļu atvieglojums?

Nodokļu atvieglojumus iespējams saņemt gadījumos, ja Jūsu valstī šādas normas ir spēkā esošas. Vairāk informāciju iespējams noskaidrot iepazīstoties ar valsts likumdošanu, vai vēršoties pie nodokļu konsultanta.

 

 

Atruna

Lūdzam ņemt vērā, ka „Ammado” tīmekļa vietnē Jūs nonāksiet, izmantojot saiti. Amway nekontrolē šo tīmekļa vietni un nav atbildīgs par šīs trešās puses tīmekļa vietnē publicēto informāciju vai materiāliem. Pirms šādu tīmekļa vietņu lietošanas vai jebkādu personas datu vai jebkuras citas informācijas iesniegšanas, aicinām Jūs izlasīt visu trešās puses tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus un paziņojumus par privātumu. Amway nenes atbildību par „CARE” sadarbību ar „Ammado”. Savukārt nodokļu atvieglojumus par jebkuru ziedojumu nosaka Jūsu valsts tiesību akti. Precīzu informāciju par Jūsu iespējām saņemt nodokļu atvieglojumus var sniegt nodokļu konsultants.

1 No angļu val. „Piecu spēks”