Spēkā stāšanās datums: 13.02.2012

Amway – Tīmekļa vietnes apmeklētāju privātuma apliecinājums (Eiropa)

Šis Tīmekļa vietnes apmeklētāju privātuma apliecinājums apraksta, kā Amway GmbH un noteikti Amway saistītie uzņēmumi, tai skaitā Amway Polska Sp. z.o.o., Pulawska iela nr. 366a, Varšava (kopā saukti – „Amway”) izmanto no šīs tīmekļa vietnes („Tīmekļa vietne”) apmeklētājiem („Apmeklētāji”) ievāktos vai saņemtos personas datus. Te aprakstīts, kā mēs varam ievākt vai saņemt Jūsu persona datus, mūsu ievācamo personas datu veidus, kā mēs izmantojam, izpaužam un aizsargājam šos datus, Jūsu tiesības un kā Jūs varat sazināties ar mums par mūsu privātuma principiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā mēs varam ievākt un izmantot citu personu, kuri nav Tīmekļa vietnes apmeklētāji, personas datus, lūdzam izlasīt: 

  • mūsu Amway patstāvīgā komersanta/Dalībnieka privātuma pamatnoteikumus, ja Jūs esat Amway patstāvīgais komersants („ABO”) vai Dalībnieks (kur ietverta informācija, kā mēs varam izmantot Jūsu personas datus, kad Jūs esat pieteicies Tīmekļa vietnē kā Amway patstāvīgais komersants vai Dalībnieks); vai
  • mūsu Klientu privātuma pamatnoteikumus, ja Jūs esat Amway Klients (kur ietverta informācija, kā mēs varam izmantot Jūsu personas datus, kad Jūs esat pieteicies Tīmekļa vietnē kā Klients).

Nospiediet uz turpmāk norādītajām saitēm, lai uzreiz nokļūtu atbilstošajā sadaļā:

Kā mēs varam ievākt vai saņemt personas datus no Jums 
Tie personas datu veidi, kurus mēs drīkstam ievākt 
Kā mēs izmantojam mūsu ievāktos personas datus 
Kā mēs varam izpaust personas datus
Starptautiskā datu nodošana 
Kā mēs aizsargājam personas datus 
Saites uz citām tīmekļa vietnēm 
Izmaiņas šajā Tīmekļa vietnes Apmeklētāju Privātuma apliecinājumā
Jūsu tiesības
Kā sazināties ar mums

Kā mēs varam ievākt vai saņemt personas datus no Jums 

Amway var ievākt vai saņemt Jūsu personas datus no Jums, Jums visdažādākajos veidos izmantojot Tīmekļa vietni.

Jūs varat izvēlēties sniegt savus personas datus un citu informāciju mums, izmantojot dažādus saziņas kanālus, kuri norādīti Tīmekļa vietnes lapā „Sazināties ar mums”, piemēram, Amway e-pasta adreses, telefona numuri vai tiešsaistes veidlapas. 

Mēs varam izmantot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai ievāktu noteiktu informāciju par Tīmekļa vietnes lietošanu, kad Jūs piekļūstat, skatāties vai lietojat Tīmekļa vietni. Sīkdatne ir datne, kas tiek ievadīta datorā vai mobilajā ierīcē, apmeklējot tīmekļa vietnes. Sīkdatnes ir izmantojamas daudziem nolūkiem, tai skaitā, lai izsekotu lietotāju izvēli un tīmekļa vietņu lietošanas laikā apmeklētās tīmekļa lappuses. Jūs varat atspējot sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos (piemēram, Jūsu pārlūkprogrammas izvēlēs „Izvēle” vai „Interneta iespējas”). Taču ņemiet vērā, ka dažas Tīmekļa vietnes iespējas var nedarboties pienācīgi, ja Jūs atspējojat sīkdatņu lietošanu.

Tie personas datu veidi, kurus mēs drīkstam ievākt 

Ar Tīmekļa vietnes lapā „Sazināties ar mums” piedāvāto saziņas kanālu starpniecību mēs varam ievākt Jūsu kontaktinformāciju, piemēram, Jūsu vārdu, e-pasta adresi, adresi, telefona numuru un faksa numuru. Jūs varat arī brīvprātīgi sniegt citus ar Jums saistītus datus saistībā ar Jūsu jautājumiem vai komentāriem. Taču mēs mudinām Jūs nesniegt nekādus citus ar Jums saistītus personas datus, kuri nav nepieciešami, lai mēs varētu sniegt atbilstošu atbildi uz Jūsu jautājumiem vai komentāriem. Jo īpaši, lūdzam nesniegt jebkādus personas datus, kuros tiek atklāta rase vai etniskā izcelsme, politiskie viedokļi, reliģiskie vai filozofiskie uzskati, dalība arodbiedrībā vai dati par veselību vai dzimumdzīvi. 

Kā mēs izmantojam mūsu ievāktos personas datus 

Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai (i) atbildētu uz Jūsu komentāriem vai jautājumiem; (ii) uzlabotu Tīmekļa vietni, tai skaitā pilnveidotu lietotāja pieredzi un (iii) diagnosticētu problēmas ar mūsu serveriem.

Kā mēs varam izpaust personas datus

Amway nepārdod, neiznomā un nemainās ar Jūsu personas datiem. Amway var izpaust Jūsu personas datus vienīgi: 

  • Amway grupas struktūrām, kurām pēc Amway ieskatiem ir pamatoti nepieciešams vai vēlams izpaust personas datus;
  • Trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kuri tiek izmantoti Tīmekļa vietnes uzturēšanai. Šiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem nav atļauts izmantot Jūsu personas datus pašiem saviem nolūkiem; un
  • Valsts iestādēm vai citām trešajām personām, ja to pieprasa likumdošana vai tas ir pamatoti nepieciešams, lai aizsargātu citu vai mūsu pašu tiesības, mantu un drošību.

Starptautiskā datu nodošana

Personas datus, kurus mēs ievācam par Jums, mēs varam nodot citām valstīm, kuras nav tā valsts, kurā sākotnēji dati tikuši ievākti. Šo valstu likumdošana var nenodrošināt tādu pašu datu aizsardzības līmeni, kāds ir valstī, kurā Jūs sākotnēji esat sniedzis šos datus. Nododot tālāk Jūsu personas datus citām valstīm, mēs aizsargāsim datus, kā tas noteikts šajā Privātuma apliecinājumā un saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. 

Kā mēs aizsargājam personas datus 

Mēs uzturam atbilstošas tehniskās un organizatoriskās drošības aizsargierīces, kuras izveidotas ar mērķi aizsargāt Jūsu sniegtos personas datus no nejaušas, nelikumīgas vai neatļautas iznīcināšanas, pazaudēšanas, izmainīšanas, izpaušanas, izmantošanas vai piekļuves tai.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Tīmekļa vietnē var būt ietvertas saites uz trešo personu uzturētām tīmekļa vietnēm, kuru informācija un privātuma noteikumi atšķiras no mūsu. Mēs neesam atbildīgi par informāciju vai privātuma noteikumiem, kurus ievēro šādas trešās personas. Mēs rosinām Jūs izlasīt visu trešo personu tīmekļu vietņu privātuma apliecinājumus, pirms šādu tīmekļa vietņu izmantošanas vai jebkādu personas datu vai jebkuras citas informācijas sniegšanas šādās tīmekļa vietnēs vai ar to starpniecību.

Izmaiņas šajā Privātuma apliecinājumā

Amway patur tiesības mainīt šo Tīmekļa vietnes apmeklētāju privātuma apliecinājumu jebkurā laikā. Ja tiks mainīts šis Tīmekļa vietnes apmeklētāju privātuma apliecinājums, mēs precizēsim spēkā stāšanās datumu, un šādas izmaiņas būs spēkā no to ievietošanas brīža. Mēs mudinām Jūs regulāri pārlasīt Tīmekļa vietnes apmeklētāju privātuma apliecinājumu.

Jūsu tiesības

Jūsu piemērojamajā likumdošanā noteiktās tiesības var ietvert tiesības piekļūt personas datiem, kurus mēs par Jums apstrādājam, tiesības labot, dzēst vai bloķēt šādus personas datus, un tiesības iebilst pret noteiktu personas datu apstrādes darbību. Lai izmantotu šīs tiesības, Jums vajadzētu iesniegt rakstisku pieprasījumu, izmantojot mūsu turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Kā sazināties ar mums

Ja Jums ir kādi komentāri vai jautājumi par šo Tīmekļa vietnes apmeklētāju privātuma apliecinājumu, ja Jūs vēlaties precizēt informāciju, kura mums ir par Jums vai izmantot savas tiesības, Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu, rakstot uz amway_pl@amway.com. Jūs varat arī rakstīt uz adresi: Amway Polska Sp. z.o.o., Pulawska iela Nr. 366a, Varšava.