Amway – Īpašie noteikumi Amway patstāvīgo komersantu personīgajām mazumtirdzniecības tīmekļa vietnēm vai Privileģēto dalībnieku lapai

Papildus vispārējiem “Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem" Amway patstāvīgajiem komersantiem/Privileģētajiem dalībniekiem ir piemērojami īpaši noteikumi, kā izmantot savu Personālo mazumtirdzniecības tīmekļa vietni (Amway patstāvīgajiem komersantiem) vai Personīgo lapu (Privileģētajiem dalībniekiem) („Personalizētā sadaļa”) vietnē www.amway-latvia.com („Amway tīmekļa vietne”). Sīkāka informācija, kā izveidot savu Personalizēto sadaļu, ir pieejama šeit.

1. Iepazīstināšana ar sevi un savu Amway komercdarbību/ Jūsu personalizētā sadaļa

Personalizētā sadaļa piedāvā Jums iespēju iepazīstināt izlases auditoriju ar savu Amway komercdarbību.

Tikai Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai visa Jūsu Personalizētajā sadaļā izvietotā informācija un materiāli („Personalizētais saturs”) atbilstu (i) Amway Kārtības noteikumiem (ii) Amway Pamatnoteikumiem un (iii) un visiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar intelektuālā īpašuma, e-komercijas, datu aizsardzības, tirgvedības un tālpārdšanas internetā regulējumu.

2. Atbildība par Personalizēto saturu

Amway lielākoties nekontrolē jebkādu Personalizēto saturu un atsakās no jebkādiem pienākumiem un atbildības par jebkādu Personalizēto saturu. Taču Amway patur tiesības jebkurā laikā pārskatīt, dzēst, bloķēt vai grozīt Personalizēto saturu pamatota iemesla dēļ un bez iepriekšēja paziņojuma Amway patstāvīgajam komersantam/Privileģētajam dalībniekam. 

Jūs piekrītat atlīdzināt, novērst un pasargāt Amway un tā saistītās personas no jebkādas atbildības vai zaudējumiem, kuri saistīti ar šo Noteikumu pārkāpumiem no Jūsu puses vai Jūsu Personalizētās sadaļas lietošanu.

3. Amway patstāvīgo komersantu „Personalizēto veikalu” izmantošana AMWAY produktiem un pakalpojumiem

Amway patstāvīgie komersanti var izmantot savu Personalizēto sadaļu informācijas sniegšanai saviem klientiem („Klienti”), kā arī kā platformu Amway produktu un pakalpojumu pasūtīšanai vietnē www.amway-latvia.com. („Personalizētais veikals”). Lūdzam ņemt vērā, ka Personalizētie veikali nav pieejami Privileģētajiem dalībniekiem. 

Jebkādai informācijai par Amway produktiem un pakalpojumiem, kuru Jūs sniedzat savā Personalizētajā veikalā, jābūt atbilstošai Amway oficiālajai informācijai, kuru bez iepriekšējas rakstiskas Amway atļaujas nevar grozīt.

Kad Jūs pierakstīsieties www.amway-latvia.com, Jūs informēs par visiem Klientu pieprasījumiem, kuri iesniegti ar Jūsu Personalizētā veikala starpniecību.

Amway iesaka sazināties ar Jūsu Klientu (Klientiem) saprātīgā termiņā un iesniegt saistošu piedāvājumu attiecībā uz viņa/viņas savā interneta iepirkumu grozā ievietotajiem produktiem vai pakalpojumiem. Šim piedāvājumam vajadzētu ietvert vismaz šādu informāciju: 

(a) Precīzs Jūsu Klienta pieprasīto produktu vai pakalpojumu nosaukums;
(b) Produktu cena atbilstošajā valūtā;
(c) Pieprasīto produktu vai pakalpojumu daudzums;
(d) Kopējā pasūtījuma summa, ieskaitot visus cenas komponentus (piemēram, produkta (produktu) vai pakalpojuma (pakalpojumu) cenu, piemērojamos nodokļus, piemēram, PVN, piegādes maksu u.c.); 
(e) Informācija par maksājumiem un piegādi.

Jums var tikt prasīts, pamatojoties uz likumdošanu, rakstveidā sniegt savam Klientam informāciju par dažām no viņa/viņas patērētāja tiesībām, piemēram, tiesībām atsaukt pasūtījumu noteiktā termiņā (pamatojoties uz piemērojamo likumdošanu), un citu informāciju, piemēram, Jūsu pilnu vārdu un adresi, kontaktinformāciju, informāciju par Jūsu uzņēmumu u.c.

Lūdzam ievērot: Jūsu klienta pasūtījums (pasūtījumi) netiks iesniegti tieši Amway. Vienīgi Jūsu pienākums ir apstrādāt pasūtījumu (pasūtījumus) un piegādāt savam Klientam produktus vai pakalpojumus.